Verenigingsnieuws  en mededelingen 

Algemene Ledenvergadering 2018

Op vrijdag 2 april 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Bijzonderheden hierin waren:

- aftreden van de voorzitter Bert Rhebergen
- benoeming nieuwe voorzitter mevr. L (Lia) de Jong
- benoeming nieuwe
penningmeester dhr. H (Hennie) Scheerder
De notulen van deze vergadering kunt u raadplegen (of downloaden) van de website pagina "Verenigingsdocumenten"

Bijzondere Algemene Ledenvergadering nov. 2017

Op vrijdag 17 november 2017 is er een bijzondere Algemene ledenvergadering gehouden, belegd i.v.m. de toekomst van de vereniging. Belangrijkste onderwerpen waren de vereiste aanvulling en opvolging binnen het bestuur en afname van het ledenbestand. Van alle sportgroepen werden tenminste 2 leden verwacht.
Plaats: Dorpshuis "De Braempt",
Langestraat 22, 7047 AP
 Braamt, aanvang 19.30 uur. 

Het verslag van deze bijeenkomst is op de pagina "Verenigingsdocumenten" geplaatst.

Afscheid van de Badmintongroep

Na vertrek in de zomer van 2016 van een groot deel van de badmintonspelers is op allerlei manieren geprobeerd om snel nieuwe leden te vinden voor de groep 'aangepast badminton'. Dat is niet gelukt. De groep overblijvende spelers is te klein om 'in leven' te houden mede door het ontbreken van voldoende 'tegenspelers'. De badminton vereniging GBC Poona uit Gaanderen heeft met ingang van 1 april 2017 deze mensen overgenomen. Zij blijven daarbij ook nog onder de begeleiding van hun huidige trainer.

De algemene ledenvergadering 2017
De algemene ledenvergadering 2017 is gehouden op vrijdag 7 april 2017 in
het dorpshuis " de Braempt" in Braamt.
Het jaarverslag 2016 en financieel jaarverslag 2016 voor de ALV van 7 april a.s. zijn op de pagina van de verenigingsdocumenten geplaatst. De notulen zijn aan alle leden per mail toegezonden en ook op genoemde pagina worden geplaatst.

Verspreiding van Flyers e.d. in de regio  (3-3-2017)
In februari is iedereen verzocht om in overleg met collega sporters, binnen de eigen groep en plaats, afspraken te maken over de verspreiding van flyers e.d. en het resultaat (wie doet wat en waar) te melden bij het secretariaat. Er zat een geheugensteuntje bij waar je zoal aan moest denken bij deze verspreiding.
Hierop zijn slects 2 reacties gekomen. 

 

Contacten met de Gelderse Sport Federatie, Uniek Sporten en Sportservice Doetinchem (11-10-2016 rev. maart 2017)

Omdat de (sport)wereld om ons heen in rap tempo is veranderd en wij als vereniging daarop adequaat moeten reageren heeft het bestuur in de zomer van 2016 contact opgenomen met de Gelderse Sport Federatie en om hulp gevraagd.

 

GelrePas en Meedoen Arrangement:

Een financiele ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen tot 120% van de Bijstandsnorm. De regeling is grotendeels operationeel..

Met ingang van 1 januari 2016 kunnen mensen met een inkomen tot 120% van de Bijstandsnorm (weer) gebruik maken van extra vergoeding door de gemeente waarin zijn wonen. Dit geldt voor mensen uit de gemeente Doetinchem, Montferland (beide Meedoenregeling) en uit de gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar (GelrePas). Beide regelingen zijn vrijwel gelijk.

De vereniging is bij "GelrePas" aangemeld.
De vereniging is ook aangemeld voor het Meedoen arrangement in de gemeente Doetinchem.
Leden uit de gemeente Montferland moeten misschien nog wachten tot begin maart 2016 omdat de regeling bij deze gemeente nog niet operationeel is.  Klik hier voor informatie van de gemeente Montferland.

Houdt de informatie hierover op de website(s) in de gaten.

Voor meer voorlopige informatie klik hier

 

 

 

Documenten van de vereniging

Notulen, het Huishoudelijk Reglement met de contributie bijlage staan ook op de website. Onder het blad "Verenigingsdocumenten" van deze site kunnen deze stukken  worden bekeken of te worden gedownload. De laatste twee kunnen ook worden gevonden op de 'open' pagina "Reglementen en Formulieren"